Valintajakso 2 päättyy 16.11.2023

Leader-tukea voidaan myöntää strategian mukaisiin hankkeisiin. Kaikille hankemuodoille (pl. pienhankkeet) on jatkuva haku ja hankkeet valitaan pisteytykseen pohjautuen. Pienhankkeiden haku ei ole vielä teknisesti mahdollista Hyrrässä.

Strategian painopisteet ovat:
– Kahdeksan vuodenajan koti
– Juureva pohjoinen kulttuuri
– Pohjoiset elinkeinot

Hakujakson päättymisaika rajaa sen, missä kokouksessa aikaisintaan voidaan ottaa käsittelyyn hakujakson aikana vireille tullut hanke. Jos hanke on puutteellinen, niin se siirretään käsiteltäväksi myöhempään kokoukseen.

Vuoden 2023–2024 valintajaksot ovat seuraavat:

  • Hakujakso 2.9.–16.11.2023
  • Hakujakso 17.11.2023–31.1.2024
  • Hakujakso 1.2.–12.3.2023

Hakemukset tulevat vireille heti, kun hakijataho lähettää hankkeen Hyrrässä.

Pyydämme, että olette aktiivisesti yhteydessä henkilöstöön jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä varmistua hankkeen strategian ja lain mukaisuudesta.