Rohkeita avauksia paikallisten raaka-aineiden hyödyntämiseen ja käsityöalalle

Leader Pohjoisin Lappi ry on keskittynyt kahden vuoden ajan tukemaan paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöalaan liittyviä rohkeita avauksia ja kokeiluja hallinnoimansa Parasta Pohjoisesta – paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys -hankkeen puitteissa.

Toimialoista hanke on koskenut muun muassa luonnontuotealaa, poron kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja paikallisiin raaka-aineisiin tai kulttuuriin pohjautuvaa käsityöyrittäjyyttä. Hankkeessa on työskennellyt kaksi osa-aikaista yrityspalveluneuvojaa Kemijärvellä ja Ivalossa. Yrityspalveluneuvojat ovat keskittyneet työssään tarjoamaan matalan kynnyksen neuvontaa liiketoiminnan suunnitteluun. Neuvontatyössä keskeistä on ollut myös Leaderin yritystukien hakuprosesseissa avustaminen.

– Yrityspalveluneuvonnalle on alueella selkeästi tarvetta. Useat aloittavat ja toimintaansa kehittävät yritykset ovat olleet tyytyväisiä siihen, että alueella on saatavilla henkilökohtaista neuvontapalvelua oman liiketoiminnan suunnitteluun, yrityksen perustamiseen ja rahoituksen hakemiseen, hankkeen projektipäällikkö Marika Ollonen kertoo.

Hankkeen tulokset ovat vaikuttavat. Pelkästään yrityspalveluneuvojien tuella on virinnyt noin 170 asiakastapaamista, 16 innostavaa tilaisuutta, 15 uutta yritystä, kaksi tutustumismatkaa ja 18 investointitukihakemusta.

Huhtikuun lopussa päättyvä hanke on mahdollistanut myös pieniä toimialakohtaisia selvityksiä ja kokeiluja innovaatioiden syntymiseksi. Näistä kuullaan lisää Parasta pohjoisesta -videotallenteesta, joka ilmestyy viikolla  12.

Yhteinen markkina-alusta porotalousyrittäjille?

Porotalousyrittäjät ovat lisänneet viime vuosina pienyritystoimintaa ja alueelle on rakennettu lukuisia elintarvikehuoneistoja ja jalostamoja. Myös poronlihan suoramyynti on kasvanut. Poronlihan ja porotuotteiden kysyntä on kiitettävä, mutta asiakkaat eivät löydä tuotteita ja vastaavasti tuottajilla ei välttämättä ole riittävää osaamista markkinoinnista ja myynnistä.

Anna-Riikka Lavia selvitti hankkeessa, tarvitaanko porotalousyrittäjille yhteinen markkina-alusta, joka lisäisi porotuotteiden näkyvyyttä verkossa.

– Monilla porotalousyrittäjillä on omat nettisivut, joilla valikoima ja hinnat on esitelty. Joillakin on verkkokauppakin, mutta porotuotteiden brändi pitäisi saada paremmin näkyviin ja kuluttajien tietoisuuteen, Lavia pohtii.

Lavia on paininut aiheen kanssa jo aiemmin työskennellessään projektipäällikkönä Paliskuntain yhdistyksellä ja viimeiset viisi vuotta elintarvikealan yrittäjänä.

– Myyntiä ja kauppaa voi kukin yrittäjä tehdä itse, mutta yhteinen markkinointi vaatii erilaista lähestymistapaa, brändiajattelua.

Anna-Riikka Lavia kertoo Parasta Pohjoisesta -videotallenteessa, millaisia valmiita markkinointikanavia on olemassa ja mikä voisi olla paras tapa lisätä porotuotteiden näkyvyyttä verkossa.

Ideoita ja vinkkejä tarinallistamiseen

Jokaisella yrityksellä tulisi olla tarina. Näin vakuuttaa muotoilija Tanja Sanila, jolle lappilaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden eteenpäin jalostaminen on sydämen asia.

– Olen koonnut hankkeessa tarinallistamisen ohjekirjan lappilaisille luonnontuote-, käsityö- ja elintarvikealan yrittäjille. Opuksessa kerrotaan käytännön esimerkein, mitä tarinallistaminen on, mitä hyötyä sillä voidaan saavuttaa ja miten yrittäjä itse voi omin askelmerkein rakentaa yritykselleen ikimuistettavan ja elävän tarinan, Sanila kertoo.

Ideoita ja vinkkejä ohjekirjasta voi ammentaa Leader-alueen yritysten tarinoista. Sivuilla esittäytyvät käsityöläinen Inarista, poronlihantuottaja Vuotsosta, koiravaljakkoyrittäjät Savukoskelta ja leipomoyrittäjä Kemijärveltä.

– Tarinallistamisen ohjekirja on kaikkien käytettävissä sähköisessä muodossa.

Elintarvikkeiden markkinointi ravintoloille ja julkisille ruokapalveluille

Lapin elintarvikeohjelman mukaan omavaraisuusasteen nostaminen raaka-ainetuotannossa ja jalostuksessa 30 prosenttiin toisi 1 300 suoraa työpaikkaa ja 132 miljoonan euron lisätulon maakuntaan elintarvikealalle. Lappilaisista luonnontuotteista tai viljellyistä raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla on paljon tunnistettua potentiaalia lähiruokana ja jalostettuina tuotteina koti- ja ulkomaan markkinoilla. Kuluttajat arvostavat puhtautta, terveellisyyttä ja jäljitettävyyttä.

Parasta Pohjoisesta -hankkeessa selvitettiin arktisten raaka-aineiden tuotanto- ja tuottajamäärät Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven alueella. Visa Törmälän laatima selvitys kertoo myös tuottajille, ketkä ovat kiinnostuneita tuotteista, missä muodossa raaka-aineet halutaan ja miten asiakkaiden mielestä toimialaa pitäisi kehittää. Selvitys on luettavissa Leader Pohjoisin Lappi ry:n verkkosivuilla Ajankohtaista-osiossa.

Alueellinen elintarvikelogistiikka -hankkeen projektipäällikkö Krista Stauffer kertoo Parasta Pojoisesta -videotallenteessa lainsäädännön tuomista mahdollisuuksista ja rajoituksista elintarvikkeiden markkinointiin.

Leader Pohjoisin Lappi ry on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kuntien sekä Kemijärven kaupungin alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys, jota kutsutaan Leader-ryhmäksi. Yhdistyksen strategia, Peloton Pohjoisin 2014–2020 on saanut rahoituksen EU:n maaseuturahastosta.