Materiaalipankki

Yleishyödyllisille hankkeille

Hankesuunnitelmapohja

Kustannusmallipohja

Ohjeita 2023-2027 rahoituspäätöksen saaneille hankkeille

Yleisohjeistus 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneille hankkeille

Linkki valtioneuvoston asetukseen

Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä

Yritystukihankkeille

Hankesuunnitelmapohja

Kustannuserittelypohja

Yleisohjeistus 2023-2027 rahoituspäätöksen saaneille yrityshankkeille

Yleisohjeistus 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneille hankkeille

Linkki valtioneuvoston asetukseen

Älykkäät kylät

linkit ja vinkit

Ilmasto

mm. vähähiilisyysopas

linkkejä