Avoimet miljööt -arkisto

Tältä sivulta löydät Avoimet miljööt -kulttuuriympäristöhankkeissa tuotettua materiaalia.

Avoimet miljööt ja aidot elämykset (2020-2021)

Hankkeessa kehitettiin Lapin kylien kulttuurimaisemaa, rakennusperintöä ja luotiin aitoa kylämatkailua kylien ja kylätoimijoiden lähtökohdista. Hankkeessa lisättiin kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin sekä kokeiluin. Erityisenä kohderyhmä olivat lapset ja nuoret, joille tarjottiin koulujen kautta opintomatkoja maaseutukyliin sekä kesätyöpaikkoja. Hanke päättyi 31.12.2021.

Hanke-esite

AMAT-hankkeen videot Youtubessa

Loppuraportti

Lapin kylien kulttuurimaisemat kuntoon -julkaisu

Lapin paimenlomat

Lapinlehmiä ja maatilamatkailua Pellon Alposjärvellä

Tutustumiskäynti Louella 25.5.2020

Kieringin Soasjärven kunnostuskartoitus

Vietosen hiekkarannan alue Ylitorniolla avarrettiin kyläläisten voimin

Kairalassa ja Kieringissä nuoret maisemahoitotöissä

Luontomatkailun kartoitus Riutukan uittokämpälle!

Rakennusperinnön kunnostuspäivät Viirinkylällä ja Louella

Naisvoimaa Viirin raivaussahakurssilla

Kairalan ja Kieringin lumikenkäilyreitin ja porojenruokinnan pilotointia kevättalvella 2021

Riipijärvi kuntoon yhteistuumin

Sodankylän kulttuuriympäristöpäivä

Suvannon kulttuuriympäristöpäivä herätti kiinnostusta