Uusi yhteistyöhanke Ytyä yrittäjyyteen – nuoret voimavaraksi

Yhteistyöhanke YTY on polkaistu käyntiin 1.1.2023 ja hanke kestää vuoden 2024 loppupuolella. Yhteistyöoppilaitoksia ovat REDU Sodankylän ja Kemijärven toimiyksiköt sekä Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Ideana hankkeessa on tuoda opiskelijoille tutuksi yrittäjyyttä. Opiskelijoille järjestetään projektiluontoisia oppimistilanteita yrittäjien kanssa ja edistetään myös yrittäjyyden omistajanvaihtoa. Opiskelijoiden kanssa tehtävät toimenpiteet toteutetaan yhdessä oppilaitosten kanssa.

Hankkeessa tuetaan alkavia ja toimivia mikroyrityksiä osaamista lisäämällä, sparraamalla ja verkostoyhteistyöllä. Tavoitteena on vahvistaa mikroyrittäjyyttä Itä- ja Pohjois-Lapissa. Hankkeen avulla luodaan mallin joka vakiinnuttaa Leader-ryhmän, paikallisten oppilaitosten ja yrittäjien yhteistyötä nuorten yrittäjyyden edistämisessä. Hankkeen työntekijänä toimii yrityspalveluneuvoja Senja Lakela-Pyykkönen ja projektipäällikkönä Henna Kontsas.