Yli 5,86 miljoonaa euroa uudelle viisivuotiskaudelle

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Leader Pohjoisin Lappi ry:n kehittämisstrategian rahoituskaudelle 2023–2027 valtakunnallisesti parhaiden joukossa. Leader-rahoitusta Inarin, Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kuntien alueella toteutettaville hankkeille on tulossa yli 4,78 miljoonaa euroa.

Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella on seitsemän kuntaa kahdessa seutukunnassa, lähes sata kylää ja kymmeniä kulttuuritaustoja. Alueen kehittäjät ja hankkeita suunnittelevat saivat tammikuun lopussa hyviä uutisia, kun maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi toimintaryhmän kehittämisstrategian rahoituskaudelle 2023–2027, ja osoitti varat sen toteuttamiseen. Suuntaa antava rahoituskehys on yhteensä 5 865 700 euroa, josta 4 787 000 osoitettiin Leader-ryhmän jakamiin hanke- ja yritystukiin ja 1 087 700 toimintarahaan.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi uudelle viisivuotiskaudelle yhteensä 52 Leader-rahoitusta omilla alueillaan hallinnoivaa kehittämisyhdistystä. Julkista rahoitusta osoitettiin niille maaseudun paikalliseen kehittämiseen yhteensä 223 miljoonaa euroa. Julkinen rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien osuuksista. Lisäksi rahoitetut hankkeet tarvitsevat omaa rahoitusta hankkeen toteuttamiseksi.

Leader-toiminta on osa Suomen EU-maatalouspolitiikan kansallista CAP-suunnitelmaa. Leader-rahoituksella parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallispalveluita, tuetaan mikroyrityksiä ja lisätään osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tulevan rahoituskauden kehittämisstrategia valtakunnan kärkeä

Rahoituksen saaminen alueelle perustuu muun muassa laadittuun kehittämisstrategiaan. Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategia sai ministeriön nimeämältä valintakomitealta valtakunnallisesti kolmanneksi parhaat pisteet.

Kahdeksan vuodenajan koti -nimeä kantavaa kehittämisstrategiaa pidettiin erinomaisena, loogisena ja persoonallisena kokonaisuutena. Alueen kuvausta pidettiin mielenkiintoisena ja alueen näköisenä, malliesimerkkinä hyvästä aluekuvauksesta. Ympäristö, ilmasto ja yrittäjyys ovat strategiassa valintakomitean mukaan ansiokkaasti esillä.

Kehittämisen kolme painopistettä – kahdeksan vuodenajan kylä, juureva pohjoinen kulttuuri ja pohjoiset elinkeinot – ovat valintakomitean mukaan hyviä, perusteltuja, eteenpäin katsovia ja loogisia kokonaisuuksia. Strategiasta välittyy aitous ja omaperäisyys ja avoin yhteistyö, jossa myös alueen ristiriidat on tunnistettu. Myös Leader-ryhmän rooli alueella nähtiin hyvin selkeänä.

– Osallistavaa valmistelua pidettiin erittäin onnistuneena ja laajana sekä eri kohderyhmät huomioivana. Teimme valmistelutyötä paikallisia asukkaita, yhteisöjä ja yrittäjiä kuunnellen, ja lämmin kiitos kuuluukin nyt kaikille strategian valmisteluun osallistuneille, sanoo toiminnanjohtaja Henna Kontsas.

Hankehaku käynnistyy myöhemmin keväällä – suunnittelun voi jo aloittaa

Kauden 2023–2027 rahoitusta pääsee hakemaan myöhemmin tänä keväänä, kun sitä koskeva kansallinen lainsäädäntö valmistuu. Leader Pohjoisin Lappi tiedottaa heti, kun hankehaun käynnistymisen tarkempi ajankohta on selvillä.

– Leader-rahoitusta myönnetään hankkeille ja toimille, jotka parhaiten edistävät paikallista kehittämisstrategiaa. Mahdollistamme pohjoisen lähtökohdista syntyvät ideat rahoituksella, neuvonnalla ja verkostoillamme. Hankkeiden suunnittelunhan voi jo aloittaa, ja siinä autamme mielellämme, Kontsas muistuttaa.

Leader-rahoitusta voi saada yleishyödylliseen kehittämis- ja investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, pienet yritykset, kunnat ja oppilaitokset. Rahoituspäätökset tekee Leader-ryhmän hallitus, jossa on edustettuna kattavasti paikallishallinto, paikalliset yhdistykset ja yksittäiset asukkaat.