Ideasta investointihankkeeksi – kustannusarvio kaikkien käyttöön!

Leader Outokaira hallinnoi koko Lapin alueella Vasara ja nauloja -hanketta, jonka tavoitteena on neuvoa ja ohjeistaa hankehakijoita rakennusteknisten suunnitelmien laadinnassa. Hankkeessa tehdään suunnittelua helpottavia lomakkeita ja ohjeita. Kustannusarviolomake rakentamishankkeiden käyttöön on nyt julkaistu!

Vasara ja nauloja -hankkeessa työskentelee rakentamisen asiantuntija Hannu Rinne. Hannun toimisto on Ylitorniolla, mutta hän voi tehdä neuvontakäyntejä koko Lapin alueelle.

Hankkeessa on valmistelu suunnittelua helpottavia asiakirjoja, kuten urakkatarjouspyyntölomake ja erilaisia rakentamisen ohjeita.  

Nyt käyttöönon on saatu kustannusarvio- ja rahoitussuunnitelmalomake, jota  täydennetään saadun palautteen mukaan. Lomakkkeen käyttö edellyttää Microsoftin Excel ohjelmaa. Myöhemmin tulee myös Open Office versio teille, joilla Exceliä ei ole.Lomakkeen tarkoituksena on yksinkertaistaa rahoitussuunnitelman tekemistä. Lomakkeeseen täytetään materiaalit määrineen ja hintoineen, mahdolliset urakat, sekä talkootyön osuus. Siihen pitää kirjata myös, mitä talkootyötä on aiottu tehdä missäkin kustannuspaikassa. Lomake tekee teille rahoitussuunnitelman valmiiksi.

Investointihankkeiden hakuajankohtaa ei ole vielä julkaistu, mutta yleishyödyllisiä investointihankkeita voi jo suunnitella etukäteen. ”Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty!”

Vasara ja nauloja -hankkeen materiaalit löytyvät hankkeen kotisivuilta!