Leader-tukien haku on avautunut

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista.

Syksyllä 2023 hakuun tulevat mm. pienhankkeet, jotka ovat korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeita tai yleishyödyllisiä investointeja. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi.

Valintajaksot

Tukien haku on jatkuva, mutta ne käsitellään valintajaksoittain. Leader Pohjoisin Lappi ry:n valintajaksot ovat:

  • 21.6.2023–1.9.2023
  •  2.9–16.11.2023
  • 17.11.2023–31.1.2024

Valmis hanke otetaan hallituksen käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen seuraavaan hallituksen kokoukseen. Mikäli hanke ei ole valmis ja vaatii täydennyksiä, siirtyy se seuraavaan valintajaksoon.

Uudistunut asiointipalvelu ohjaa hakemuksen tekemisessä

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Hyrrä-palvelu löytyy osoitteesta https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html.

Yleishyödyllisissä investointihankkeissa ja yhteistyöhankkeissa, kannattaa hankesuunnitelma laatia ensin word-tiedostoon, jotta sen käsittely esim. yhdistyksen hallituksen kesken on helpompaa. Tiedot voi kopioida ja siirtää Hyrrä-palveluun, kun hankesuunnitelma on valmis.

Hankkeen kustannusmallin valinta

Yritys- tai hanketukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli riippuu tuen kohteesta.

Tällä hetkellä yritystuen hakija voi valita ainoastaan tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvan mallin. Hanketukien hakija voi valita tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvan mallin tai osittain laskennallisiin kustannuksiin perustuvan mallin (flat rate). Syksystä 2023  yritys- ja hanketukien maksuvaihtoehdot täydentyvät tuotosperusteisella (kertakorvaus) tuen maksutavalla.

Yleishyödyllistä investointihanketta tai yrityksen rakentamishanketta suunnitellessa, voit käyttää kustannusarviopohjaa, jonka avulla varmistat kustannusarvion tarkkuuden.

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat  yritykset. Leader Pohjoisin Lappi ry pääasiassa yritystoimintaa suunnittelevia, alkavia ja toimintaansa kehittäviä yrityksiä, jotka ovat kooltaan alle 5htv työllistäviä yrityksiä. Tukea voi saada  yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. 

Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki. Leader Pohjoisin Lappi ry rahoittaa Kahdeksan vuodenajan koti- strategian mukaisia hankkeita. Strategian mukaisuutta arvioidaan pisteytyksen perusteella.

Pisteytysopas, yritystuet

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Leader Pohjoisin Lappi ry:n kautta tukea haettaessa, hankkeen tulee toteuttaa Kahdeksan vuoden ajan koti -strategiaa ja olla valintakriteerien mukainen. Hankkeen strategian mukaisuutta arvioidaan pisteytyksen perusteella.

Pisteytysopas, yleishyödylliset hankkeet

Uutta kaikissa maaseuturahoituksen hankkeissa on voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Älykkäät kylät -toimenpidettä edistetään kertakorvauksena myönnettävällä valmistelurahalla, joka mahdollistaa Älykäs kylä strategiahankkeen suunnittelun ja yhteistyökumppanien selvittämisen. Älykäs kylä hankkeet kannustavat suunnitelmalliseen ja yhteistyössä tehtävään maaseutualueiden kehittämiseen. 

Lisätietoja tuenhakijalle:
www.ruokavirasto.fi/yritystuet
www.ruokavirasto.fi/hanketuet