Osaathan se sieki! -hankkeen koulutuksissa tauko

Poroväki joka puolella valmistautuu porovuoden kiireisimpään aikaan. Niin myös hankkeen koulutukset jäävät muutaman kuukauden tauolle.

Hankkeen projektipäällikkö Heidi Aikio jää lomalle ja palaa töihin 1.11.2023. Projektipäällikön poissa ollessa kiireisissä asioissa voi olla yhteydessä kehittämispäällikkö Annika Kostamoon annika.kostamo@pohjoisinlappi.fi tai talousasioissa Maria Alataloon maria.alatalo@pohjoisinlappi.fi.

Hankkeen koulutuksia jatketaan jälleen porotyökiireiden hellittäessä. 

Koulutushankkeessa lisätään porotalousyrittäjien osaamista monialaisesti kannattavan ja kestävän yritystoiminnan harjoittamiseen.

Tavoitteena hankkeessa on, että osakkaiden oma toiminta tukee yhteisen paliskunnan toimintaa ja oman yritystoiminnan kehittämistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia koulutustapoja yksilöohjaamisesta ryhmäkoulutukseen ja työpajoihin. Hanke toteutetaan pääsääntöisesti hankkeessa mukana olevien paliskuntien (Kemin-Sompio, Lappi, Oraniemi, Sattasniemi ja Syväjärvi) alueella.

Toteutusaikaa hankkeelle on 31.7.2024 asti.