Valintajaksot 2024

Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus päätti kokouksessaan 30.11.2023 alkavan vuoden valintajaksoista.

Vuonna 2024 on jatkuva haku kaikille hankemuodoille riippuen Hyrrä-järjestelmän portaittaisesta avautumisesta. Tukea voidaan myöntää strategian mukaisiin hankkeisiin, jotka ylittävät valintakriteerien minimi pisterajan.

Pienhankkeiden haku ei ole vielä avautunut. Pienhankkeella tarkoitetaan yleishyödyllistä kehittämis- tai investointihanketta, jonka kokonaiskustannukset ovat enintään 8 000 €.

Hakujakson päättymisaika rajaa sen, missä kokouksessa aikaisintaan voidaan ottaa käsittelyyn hakujakson aikana vireille tullut hanke. Jos hanke on puutteellinen, niin se siirretään käsiteltäväksi myöhempään kokoukseen.

Tulevat valintajaksot

  1. 17.11.2023–31.1.2024
  2. 1.2.–14.3.2024
  3. 15.3.–30.4.2024
  4. 1.5.–31.5.2024

Kokoukset, joissa hankkeita käsitellään:

  • 15.2.2024
  • 4.4.2024
  • 23.5.2024
  • 14.6.2024

Seuraavat valintajaksot päätetään kevään aikana ja niistä tiedotetaan erikseen.