Kalasta kestävää kasvua – Lapin Kalaleaderin uusi aktivaattori auttaa kuntia ja yrittäjiä elinkeinokalatalouden kehittämisessä

Lapin Kalaleaderin uusi aktivaattori Markku Karjalainen on aloittanut tehtävässään. Karjalainen jatkaa vuodenvaihteessa eläkkeelle jäävän kaimansa Markku Ahosen vanavedessä elinkeinokalatalouden kehittämistä Inarin, Sodankylän, Kemijärven ja Pellon kuntien alueilla.

Lapin Kalaleaderin aktivaattorin saappaita on jo marraskuun alusta alkaen sovitellut ivalolainen iktyonomi Markku Karjalainen, joka on toiminut I-luokan kaupallisena kalastajana Inarijärvellä vuodesta 2016 lähtien. Vuodenvaihteessa eläkkeelle jäävä Markku Ahonen jättää vuosille 2021–2027 tehdyn kehittämisstrategian luotsaamisen seuraajalleen luottavaisin mielin.

– Aktivaattorin työ vaatii monipuolista osaamista niin käytännön kalataloudesta kuin EU:n ja kansallisesta byrokratiastakin, mutta tämä kahden kuukauden perehdyttämisaika on riittävä. Kahtena ensimmäisenä vuonna uuden aktivaattorin tehtävä koostuu puoleksi kala-aktivaattorin työstä ja puoleksi vesistöjen hoitoon liittyvästä hankkeesta, mikäli Leader Pohjoisin Lappi ry:n hankehakemus hyväksytään, Ahonen kertoo.

Käytännössä aktivaattori keskustelee yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa kalatalouden kehittämistarpeista ja avustaa näitä rakentamaan koulutus- ja kehittämishankkeita, jotka rahoitetaan Lapin Kalaleaderin omasta kiintiöstä. Aktivaattori auttaa yrityksiä ja kuntia myös hakemaan investointitukia suoraan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta.

Marraskuun lopussa Karjalainen vieraili Ahosen kanssa Kemijärvellä ja Lokan kylässä Sodankylässä tutustumassa tuleviin yhteistyökumppaneihinsa.

– Reissun aikana tapasimme sekä yrittäjiä että kuntien edustajia. Keskustelimme monista hyvistä hankeideoista, kuten kuhan pyydystekniikkaan liittyvästä hankkeesta Kemijärvellä ja peledsiian kalastuksen uusista menetelmistä Lokassa, Markku Karjalainen raportoi.

Markku Karjalainen (vas.) keskustelemassa Lokan kalahallissa kalaleaderin puheenjohtajan, kalastaja Risto Pyhäjärven (oik.) kanssa.

Kuluttajien kiinnostuksen lisääntyminen kotimaista kalaa kohtaan antaa uusia mahdollisuuksia kaupallisen kalastuksen kannattavuuden lisäämiseen ja jatkuvuuden turvaamiseen. Yhtenä toiveena Karjalaisella onkin edistää paikallisen kalan tutuksi tekemistä alueen ihmisille ja yrityksille.

– Lapin Kalaleader rahoitti menneenä kesänä Kemijärvellä paikalliskalatapahtuman, joka keräsi hyvin yleisöä. Inarissa on tullut esiin ajatus Inariviikkojen yhteydessä järjestettävistä siikamarkkinoista, kertoo uusi aktivaattori.

Tavoitteena kalatalouden taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen lisääminen vähähiilisesti ja kestävästi

Lapin Kalaleader toimii elinkeinokalatalouden hyväksi ja kehittää elinkeinokalataloutta Inarin, Sodankylän, Kemijärven ja Pellon kuntien alueilla. Kalaleaderin kautta voi saada rahoitusta elinkeinokalatalouden kehittämis- ja koulutushankkeisiin.

– Pyydysrakentamisen sekä pyydys- ja kalankäsittelytekniikan kehittämiseen liittyy olennaisena osana koulutus. Esimerkiksi Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Ammattiopisto Lappia voivat hakea rahoitusta yrittäjien toivomien koulutusten järjestämiseen, Karjalainen kertoo.

Aktivaattorin tehtävään kuuluu myös yrittäjien ja toimijoiden avustaminen muista rahastoista haettavien investointihakemusten laadinnassa sekä aloittavien yrittäjien auttaminen muun muassa liiketoimintasuunnitelmien tekemisessä.

– Lapin Kalaleaderin toiminta on hyvin käytännönläheistä. Minuun voi ottaa yhteyttä ujostelematta pienissäkin asioissa, Karjalainen rohkaisee.

Lapin Kalaleader toimii Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta saadulla rahoituksella ja on hallinnollinen osa Leader Pohjoisin Lappi ry:n toimintaa.

Lue lisää Lapin Kalaleaderista!