Hallitukselta runsaasti päätöksiä kokouksessa

Päätöksiä syntyi hankkeista ja rekrytoinnista

Leaderin hallitus kokoontui 4.4.2024 ja hyväksyi rahoitettavaksi pitkän listan uusia hankkeita. Julkista tukea (Valtio, EU ja kunta) sidottiin hankkeisiin yhteensä 416 720 €. Sallan Latu ja polku yhdistyksen Ruuhile avantouintisauna etenee ELY-keskukseen viranomaispäätöstä varten. Hallitus suhtautui myös myötämielisesti Sallan kunnan yhteistyöhankkeeseen, jossa rakennetaan osallistavaan ja kestävään elämäntapaan perustuva hyvinvointia lisäävä Save Salla-toimintamalli. Hankkeessa järjestetään monenlaisia eri ikäryhmät huomioivia tilaisuuksia, tapahtumia ja tempauksia. Sallan 4-yhdistys sai myönteisen päätöksen yhteistyöhankkeeseen, jossa eri toimijatahojen kanssa kehitetään toimintamallia nuorten työllistämiseen ja yrittäjäkasvatukseen harvaan-asutulla alueella. Luova Lemmenjoki ry:n Kulttuurivirtauksia Lemmenjoella -hankkeella järjestetään Lemmenjoen alueella monenlaisia kulttuuritapahtumia ja harrastuksia.

Energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energiaratkaisuihin myönnettiin 30 % investointituki kahdelle yritykselle ja yhdelle yritykselle toiminnan laajentamiseen 40 % investointituki. Käynnistys- ja kehittämistukea, joka on tarkoitettu erityisesti asiantuntijuuden hyödyntämiseen, myönnettiin kuudelle yritykselle.

Hanke- ja maksatusneuvojan nimike muutettiin hallintokoordinaattoriksi ja hallitus vahvisti paikan avoimeksi laittamisen talous- ja hankesihteeri Maria Alatalon siirtyessä toukokuun alussa muihin tehtäviin. Samoin Lapin ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoitusta odottava Porisevat porstuat ja Pohjoiset kulttuurimaisemat -hankkeen projektipäällikön rekrytointi päätettiin käynnistää. Yhdistys vahvisti yritysneuvontaa palkkaamalla 40 % työajalla vuoden loppuun saakka Kaisu Kotaniemen. Vesistökunnostukseen liittyvä Puhtaan poukamat ja raikkaat rannat – hanketyöntekijän rekrytointi käynnistetään syksyllä ja hanketta toteutetaan pieniltä osin kesän aikana.