Haemme organisoijaa vesienkunnostus-hankkeeseen

Leader Pohjoisin Lappi ry etsii projektityöntekijää Puhtaat poukamat ja raikkaat rannat -hankkeeseen. Hankkeessa lisätään maaseutualueiden toimijoiden ja asukkaiden tietoa ja osaamista kylätasolla vesistö- ja kosteikkokunnostuksista ja niihin haettavista rahoituksista erilaisin aktivointi- ja tiedotustoimin ja pilotein.

Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia yhteistyössä vesistö- ja kosteikkokunnostukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa, tiedotetaan aktiivisesti eri rahoitusmahdollisuuksista ja onnistuneista esimerkeistä, luodaan verkostoja ja lisätään toimijoiden yhteistyötä ja avustetaan kunnostushankkeiden eteenpäin viemisessä. Hankkeessa toteutetaan pilottihankkeita, joissa keskitytään tietyn kyläalueen vesistökunnostusta edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi avustetaan vesistöjen ja kosteikkojen sekä virkistyskäyttöön liittyvien suunnitelmien ja rahoitushakemusten laadinnassa.

Työ on osa-aikainen ja työaikaprosentti voi vaihdella 50–80 välillä. Työ alkaa 5.8.2023 tai sopimuksen mukaan ja työn kesto on n. 22 kuukautta.

Työ edellyttää kiinnostusta vesistöjen kunnostukseen, vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista osaamista, hyviä IT- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus oman auton käyttöön sekä valmius työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin. Eduksi luetaan omatoiminen työote ja itsenäinen työote.

Tehtävässä sovelletaan Avainta-työehtosopimusta ja 3 kk koeaikaa.

Hakemukset ja ansioluettelo viimeistään 1.7.2024 mennessä sähköpostitse wilma.jokinen@pohjoisinlappi.fi. Lisätietoa sähköpostitse. Paikka täytetään, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Työpaikan ilmoitus työmarkkinatorilla.