Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai ikäihmisen kotona. Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. 

Leader Pohjoisin Lappi ry on tehnyt pitkäjänteistä työtä ikäihmisten perhehoidon toimintaympäristön kehittämisessä Itä- ja Pohjois-Lapissa.

Tälle sivustolle on koottu tietoa ikäihmisten ammatillisesta ja toimeksiantosuhteisesta perhehoidosta sekä Leader Pohjoisin Lappi ry:n aiemmin hallinnoimien perhehoitohankkeiden tiedot.

Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin -hanke toteutettiin 1.8.2021-31.8.2023.

Maaseutuyrittäjälle ikäihmisten perhehoito mahdollistaa työskentelyn omassa kotona, samalla suoden ikäihmiselle Green Care-tyyppisen hoitomuodon omalla kotikylällään. Perhehoito antaa mahdollisuuden luoda itselleen sellainen elinkeino-muoto, johon ei tarvita suuria investointeja rakennuksiin tai välimatkoja kodin ja työpaikan välille. Maaseutuyrittäjä voi sovittaa perhehoitoa omaan muuhun toimintaan sopivaksi esimerkiksi tarjoamalla lyhytaikaista tai päivisin tapahtuvaa osavuorokautista perhehoitoa itselleen ja asiakkailleen sopivina ajankohtina. 

Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallinnoimissa hankkeissa on syntynyt paljon erilaisia oppaita ja materiaalia perhehoidon aloittamisen tueksi. Nämä materiaalit on koottu Materiaalipankkiin.

Lapissa sijaitsevien perhekotien esitteet:

 • Väikkölän perhekoti, Kolari
 • Perhekoti Mummola, Tornio
 • Perhekoti Rauhala, Tornio
 • Ikäihmisten perhekoti Oiva, Rovaniemi
 • Perhekoti Verkkoranta, Pelkosenniemi
 • Tuovisen perhekoti, Sodankylä
 • Perhekoti Korvatunturin Kotikontu, Savukoski
 • Perhekoti Kamraati, Kolari
 • Perhekoti Aaria, Rovaniemi
 • Kairalan perhekoti, Pelkosenniemi
 • Simolan perhekoti, Sodankylä
 • Perhekoti Merjan Kammari, Tornio