Osaathan se sieki!

Koulutushankkeessa lisätään porotalousyrittäjien osaamista monialaisesti kannattavan ja kestävän yritystoiminnan harjoittamiseen.

Tavoitteena on, että osakkaiden oma toiminta tukee yhteisen paliskunnan toimintaa ja oman yritystoiminnan kehittämistä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia koulutustapoja yksilöohjaamisesta ryhmäkoulutukseen ja työpajoihin. Koulutukset ostetaan asiantuntijoilta.

Hankkeessa etsitään ja tiedotetaan myös muista hyvistä käytänteistä, jotka helpottavat vuotuisia hallinnollisia toimia ja kehittämistä. Koulutuksissa saatu tieto koostetaan julkiseen käyttöön oppaaksi.

Hanke toteutetaan pääsääntöisesti hankkeessa mukana olevien paliskuntien (Kemin-Sompio, Lappi, Oraniemi, Sattasniemi ja Syväjärvi) alueella.

Hanke tukee Leader Pohjoisin Lappi ry:n strategiassa erityisesti painopistettä Yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot. Hankkeessa koulutetaan poronhoitajia paikallistasolla huomioiden nykyajan poronhoitajan koulutustarpeet.