Puhtaat poukamat ja raikkaat rannat -hanke

Lisää tietoa ja osaamista vesistöjen kunnostukseen

Ihmisen toiminta on muokannut rajusti vesistöjen tilaa myös meillä Lapissa. Alueella vesien kuntoon on vaikuttanut metsien ojittaminen, metsän uudistaminen auraamalla, rinteisiin tehty uudisrakentaminen sekä hajakuormitus, joka syntyy vesistöjen varrelle sijoittuvan asutuksen ja maatalouden myötä.

Piirroskuvitus lohesta veden alla

Hankkeen tavoitteena on lisätä ruohonjuuritasolle tietoa ja osaamista vesistö- ja kosteikkokunnostuksista ja niihin haettavista rahoituksista.  

Hankkeessa järjestetään vesistö- ja kosteikkokunnostukseen liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia asukkaiden ja kylätason toimijoiden (metsästysseurat, osakaskunnat, kyläyhdistykset jne.) sekä kuntien tarpeista lähtien.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2025

Hanke on rahoitettu Leader Pohjoisin Lappi ry:n kiintiöstä EU:n maaseuturahoituksen turvin.

Markku Karjalainen

Puhtaat poukamat ja raikkaat rannat -hankkeen projektityöntekijä, Kalaleader-aktivaattori

Puhelin: 040 704 6094 markku.karjalainen@pohjoisinlappi.fi