Sähköllä selkosille -teemahanke

Kuvassa riekko kasvien suojassa

Sähköllä selkosille -teemahankkeen tavoitteina on:

  • herättää paikallisten asukkaiden kiinnostusta sähköautoilua kohtaan ja lisätä tietämystä sähköautoilusta
  • mahdollistaa sähköautoilla kulkeminen Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella
  • mahdollistaa liikennepäästöjen vähentäminen alueella
  • tehdä toiminta-alueen kylät saavutettaviksi sähköautolla liikkuville matkailijoille.
  • Konkreettisena tavoitteena on rahoittaa Leader Pohjoisin Lappi ry:n alueelle 10 sähköautojen latauspistettä kyliin. Tavoite on rahoittaa pääasiassa Mode 3 typa 2- mukaisia latauslaitteita

Mitä tarkoittaa käytännössä?

Voimme tulla kertomaan sähköautoilusta ja latauspisteen sijoittamisen edellytyksistä kyläänne. Aloituspalaverin voi järjestää myös Teams-yhteydellä. Ensisijaisesti toivomme, että sähköautojen latauspiste sijoittuisi helposti saavutettavaan paikkaan, kuten kylätalolle tai muuhun yleishyödylliseen kohteeseen, jossa on myös talviaikaista kunnossapitoa. Mikäli kylästänne löytyy sopiva kohde  latauspisteen sijoittamiseen, tulee selvittää edellyttääkö latauspiste muutoksia rakennuksen sähköjärjestelmään. Hankkeen hakijana tulee olla rekisteröitynyt yhdistys, joka ottaa myös vastatakseen latauspisteen toiminnan rakentamisen jälkeen. Jos rakennus ei ole hakijan omistuksessa, tulee latauspisteen sijoittamisesta olla kirjalliset sopimukset kiinteistön omistajan kanssa. Hanketta hakeva yhdistys lukee huolella hakuohjeet ja  tekee omassa yhdistyksessään päätöksen hankkeen hakemisesta, valmistelee hakuun asiakirjat ja toimitaa ne Leader yhdistykseen. Yhdistys pisteyttää hakemukset valintakriteerien perusteella ja hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet. Niistä koostetaan yksi hakemus, joka toimitetaan ELY-keskukselle viranomaispäätöksen tekoa varten. Rahoituspäätöksen jälkeen hankkeen voi aloittaa. 

Hakijan edellytykset?

  • Hakija on rekisteröitynyt yhdistys
  • Hakijalla on taloudelliset resurssit toteuttaa hanke
  • Hakijalla on valmius ylläpitää sähkölatauspistettä tai tehdä sopimukset huollosta toisen tahon kanssa

Toimenpiteen hakemisen yleiset ehdot:

  • Kustannusarvio voi olla  1 500-10 000€
  • Tuki on 75% ja yksityinen rahoitusosuus 25% (voi kattaa talkootyöllä)

Yhteyshenkilö: Annika Kostamo annika.kostamo@pohjoisinlappi.fi