Käynnistämis- tai kehittämishankkeen kertakorvattavan maksun hakeminen

Tuotosperusteinen maksuhakemus

Kerro maksuhakemuksessasi, mitä hankkeessa on tehty ja miten tukihakemuksessasi ollut hankesuunnitelma on toteutunut. Erittelyä syntyneistä kustannuksista ei tarvita.

Maksu haetaan Hyrrä-palvelussa, kun koko hanke on toteutettu. Maksua haetaan koko hankkeen tukipäätöksessä myönnetylle tukimäärälle.

Liitä maksuhakemukseen tukipäätöksessä määritellyt todentamisen asiakirjat (esim. selvitys/raportti, valokuvat, sopimukset, muut dokumentit). Tuki maksetaan tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutumista vastaavina erinä.

Erittelyä syntyneistä kustannuksia ei tarvitse esittää, eikä raporttiin saa liittää kuitteja, tositteita, pääkirjoja. Tämä ei poissulje yrityksen kirjanpitovelvollisuutta ja että tehdyistä toimenpiteistä tulee löytyä kuitit ja merkinnät kirjanpidosta.

Maksuhakemus tulee lähettää viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt. Toteutusaika löytyy tukipäätöksestä.