Teemahankkeella lisättiin hyvinvointia pohjoisen kyliin

Teemahankkeen suunnittelu käynnistyi vuoden 2021 alussa. Edellisen vuoden alussa alkaneen Covid -pandemian vuoksi kylä- ja harrastustoiminta sekä aktiivinen kylästelykulttuuri olivat hiipuneet lähes olemattomiin. Tilanne vaikutti erityisesti ikääntyneiden kyläläisten ja lasten ja nuorten arkeen ja heikensi heidän hyvinvointiaan.

Teemahankkeen tavoitteena oli rahoittaa pieniä paikallistasolta nousevia investointi- ja kehittämishankkeita, joilla pyrittiin parantamaan yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Lisäksi haluttiin parantaa sosiaalista pääomaa kylissä. Toimenpiteillä haluttiin etsiä uusia tapoja ja ratkaisuja, joilla piristetään alueen asukkaiden arkea poikkeusolojen tuoman sietämättömän tilanteen takia. Laajempana tavoitteena on lisätä myös muualta muuttavien uudisasukkaiden viihtyvyyttä kylissä ja mahdollistaa heidän osaamisensa hyödyntäminen kylien kehittämistyössä. Leader Pohjoisin Lappi ry halusi myös aktivoida uusia Leader-tuen hakijoita.

Investointitoimenpiteet lähtivät liikkeelle kylien tarpeista. Useassa kohteessa parannettiin kyläläisten kokoontumispaikkoja ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Yksi mukava esimerkki investointitoimenpiteestä on Madetkoskella, jossa ahkerat kyläläiset touhusivat näyttävän laiturin. Madetkosken kyläseuralle kyseessä oli ensimmäinen Leader-hanke.

Madetkosken laituri syksyllä 2022
Madetkosken laituri syksyllä 2022

Kehittämistoimenpiteillä taas haluttiin tehdä erilaisia palvelukokeiluita. Sallan 4H-kerho toteutti Harrastebussi-kokeilun, Joutsijärven kylätalolla organisoitiin Asukastupa-toimintaa ja Utsjoella päästiin nauttimaan kamarimusiikista syyskuussa 2022.

Riipissä teemahankkeella haluttiin ratkaista lasten ja nuorten vapaa-ajan haasteita toteuttamalla nuorisoiltoja vuoden ajan. Koko toteutuksen ajan kerättiin palautetta nuorisoiltoihin osallistuneilta ja näiden huoltajilta. Nuorisoiltojen teemat vaihtelivat ja hankkeen avulla niihin järjestettiin kuljetus myös lähikylien lapsille ja nuorille. Päästiinpä keväällä 2022 viettämään Riipin Matin pirtillä suursuosion saaneita päättäjäisbileitä, jonne pääsivät mukaan myös Sodankylän kirkonkylältä bussilastillinen lapsia ja nuoria. Bileiden tähtihetki oli Ailu Vallen ja Amoc:in esiintyminen. Sää oli perinteiseen toukokuiseen tapaan viileä, mutta tunnelma oli katossa!

Nuorten päättäjäisbileet Riipissä 20.5.2022
Nuorten päättäjäisbileet Riipissä 20.5.2022

Kaikista investointi- ja kehittämistoimenpiteistä koostettiin loppuraportti.

Teemahanke on kokoelma pieniä projekteja tiettyyn teemaan liittyen. Sen hallinnointi ja koordinointi hoidetaan kootusti Leader-ryhmän voimin, jolloin hakumenettely on varsinaisille tuensaajille kevyempi. Tavallisen Leader-hankkeen kokonaiskustannusarvio on alimmillaan voinut olla n. 7 500 €, joten teemahankkeiden etuna on tätäkin pienempi hankekoko.

Uudella kaudella vastaavaa hankemuotoa ei ole käytettävissä, mutta sen korvaa pienhankkeet. Pienhanke voi olla joko kehittämistä tai pieniä investointeja. Pienhankkeiden toteutukseen liittyvät reunaehdot tarkentuvat vielä kevään aikana, mutta sen verran jo tiedetään, että hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla enimmillään 8 000 €. Pienhankkeet ovat myös erittäin tervetullut uudistus Leader-tukiin, sillä se laskee yksittäisen projektin kokonaiskustannusarviota ja näin ollen monipuolistaa rahoituksen käyttötarkoituksia.

Alkanut ohjelmakausi pääsee täyteen vauhtiin vasta vähän myöhemmin, kun rahoitusta ohjaavat lait ja asetukset hyväksytään ja Hyrrä-järjestelmä uudistetaan. Hankkeiden alustavaa suunnittelua ja valmistelua voi tehdä kuitenkin jo, joten mikäli sinulla on idea hankkeeksi, olethan yhteydessä henkilöstöömme! Yleishyödyllisten hankkeiden neuvontaa tekevät kehittämispäällikkö Annika Kostamo (annika.kostamo@pohjoisinlappi.fi tai 040 134 9940) ja hanke- ja maksatusneuvoja Maria Alatalo (maria.alatalo@pohjoisinlappi.fi tai 040 708 0452).