Haemme innokasta ”kyläväärtiä”!

Onko sinulla ideoita ja innokkuutta oman kyläalueesi elinvoiman lisäämiseen? Haluatko päästä jakamaan osaamistasi myös muille maaseutukylille? Piileekö sinussa innokas viestijä ja asioiden järjestelijä?

Jos vastasit kyllä, olet oikea henkilö Kyläväärti-hankkeeseemme, jossa edistetään kylien suunnitelmallista, kestävää ja kahdeksan vuodenaikaa huomioivaa kehittämistä. Hankkeella tuetaan yhdistystoimintaa, innostetaan uusia toimijoita ja nuoria mukaan asuinalueiden kehittämistyöhön sekä kannustetaan etsimään ratkaisuja kylien elinmahdollisuuksien lisäämiseen. Hankkeessa järjestetään kylätilaisuuksia ja kaikille yhteisiä järjestöosaamista tukevia lyhytkoulutuksia, tutustumismatkoja sekä tiedotetaan aktiivisesti Älykäskylä -teemasta. Kyläväärtit auttavat paikallisia yhteisöjä kehittämistyössä ja eri rahoitusten hakemisessa sekä innostaa kyliä kehittämistyöhön, myös sellaisia kyliä, jotka eivät aiemmin ole hakeneet rahoitusta. Hankkeessa tuetaan kyläyhdistyksiä ja -seuroja huomioimaan alueen nuoret kehittämistyössä. Linkin hankesuunnitelmaan löydät tämän artikkelin lopusta.

Hankkeeseen palkataan avoimella haulla 80 % työajalla 14 kk:n ajaksi ”pääväärti”, joka vastaa hankkeen toimenpiteiden toteutuksesta ja toimii hankkeen projektipäällikkönä sekä myöhemmin rekrytoitavan kyläväärtiryhmän vetäjänä. Pääväärtin taustatukena hankkeen hallinnollisissa asioissa toimivat yhdistyksen kehittämispäällikkö ja hanke- ja maksatusneuvoja.

Hanke toteutetaan Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueella, jonne työntekijän toimipaikan tulee sijoittua. Työ on mahdollista toteuttaa kokonaan etätyöskentelynä.

Pääväärtiltä edellytetään vähintään toisen asteen perustutkintoa, hyviä IT-taitoja, kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista sekä erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvaa työotetta ja paikallistuntemusta. Eduksi katsotaan innostunut asenne maaseudun kehittämiseen, yhdistystoimintaosaaminen ja projektinhallintaosaaminen sekä tiiminvetäjäkokemus.

Työn tekeminen edellyttää oman auton käyttöä, sekä valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön.

Paikka täytetään, mikäli hanke saa rahoituksen. Työ alkaa aikaisintaan 4.3.2024. Tehtävässä sovelletaan Avainta-työehtosopimusta ja 4kk koeaikaa. Hae paikkaa avoimella hakemuksella ja kerro, millä kyläalueella ensisijaisesti toimisit. Liitä hakemukseen myös ansioluettelosi sekä palkkatoiveesi. Hakemukset toimitetaan viimeistään 7.2.2024 sähköpostitse maria.alatalo@pohjoisinlappi.fi. Lisätietoja tehtävästä Annika Kostamo annika.kostamo@pohjoisinlappi.fi