Ohjelmakausi lennokkaasti käyntiin!

Uudet tukimuodot ovat kiinnostaneet asiakkaita ja pitäneet Leaderin henkilöstön kiireisenä.  Yritystoimintaa harkitsevalle, toimintaa käynnistävälle ja kehittävälle yritykselle on tarjolla käynnistys- ja kehittämistukea. Nämä erityisesti asiantuntijuuden käyttöön tarkoitetut tuet on suunnattu Leaderin kärkitoimialoille, joihin voi tutustua Leader Pohjoisin Lappi ry:n uudistuneilla kotisivuilla. 

Vuoden 2023 alussa pääpaino oli uusien tukimuotojen opettelussa, hankelainsäädännön vaikuttamistyössä, yhteistyölinjauksien laatimisessa ELY-keskuksen kanssa ja viestintämateriaalin uusimisessa sekä vanhan kauden hankkeiden ohjeistustyössä.

Hankkeiden rahoitus käynnistyi syksyllä uuden ohjelmakauden lainsäädännön vahvistumisen ja hakujärjestelmä Hyrrä uudistumisen myötä. Syksyn ja alkutalven ajan on voitu rahoittaa lähes kaikkia hankemuotoja. Päätöksiä on toistaiseksi tehty yritysten investointihankkeisiin ja kehittämispalveluihin.

Rahoituskiintiön jakautuminen

Rahoitusta vuodelle 2023 oli käytettävissä 727 750 €, joka koostuu EU:n (43 %), valtion (37 %) ja alueen kuntien rahoituksesta (20 %). Rahoituksella toteutettavaa Kahdeksan vuodenajan koti -strategiaa on tarkennettu ja rahoituslinjoja selkeytetty sitä mukaan, kun tietoa uusista hankemuodoista on saatu. Yhdistyksen hallitus on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa, ja ensimmäiset päätökset hankkeista tehtiin syyskuun ja marraskuun kokouksissa.

Rahoitus on jaettu alustavan suunnitelman mukaan siten, että 60 % on suunnattu Kahdeksan vuodenajan kylä ja Juureva pohjoinen kulttuuri -painopisteille ja 40 % Pohjoiset elinkeinot -painopisteelle. Koko vuodelle 2023 tarkoitettu kiintiö saatiin sidottua hankkeisiin rahoittamalla 8 yleishyödyllistä hanketta ja 23 yritystukihanketta. Yleishyödyllisinä hankkeina on hallitus esittänyt rahoitettavaksi muun muassa Utsjoen kunnan Kahdeksan vuodenajan tapahtumat -hankkeen, Kemijärven kaupungin Sydäniskurien hankinnan Kemijärven kyliin, Syväjärven kyläseuran kuntosalihankkeen sekä Sámi Duodji ry:n Jutaava Duodji, saamenkäsityötaidon oppimista ja -perinteen taltioimista koulutushankkeen.

Yhdistyksen oma hanketoiminta

Yhdistys on valmistellut lisäksi kaksi oman kiintiön hanketta, jotka on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Kyläväärtit on kaksivuotinen hanke, johon palkataan osa-aikaisia kyläväärtejä. Hankkeella aktivoidaan yhdistystoimijoita ja pureudutaan kyläväärtien avustuksella yksittäisien kyläalueiden kehittämistarpeisiin sekä edistetään Älykäskylä -hankkeita. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 180 000 €. Puhtaat poukamat ja raikkaat rannat -vesienhoitoa yhteistyöllä hankkeessa lisätään tietoisuutta vesistökunnostamisesta tiedottamisella ja tilaisuuksilla sekä pilotoidaan muutamia kohteita esimerkkinä muille toimijoille. Lisäksi Lapin ELY-keskuksen maaseuturahastosta on tarkoitus hakea rahoitusta koko Lapin alueella toteutettavaan kulttuuriympäristöhankkeeseen tammikuussa päättyvästä hausta.

Yhdistyksellä on käynnissä Osaathan se sieki! -koulutushanke porotalousyrittäjille ja Ytyä yrittäjyyteen – nuoret voimavaraksi -yhteistyöhanke, joita toteutetaan vielä ensi vuoden aikana. Samoin Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hanke jatkuu kevään ajan.

Vuoteen 2023 on sisältynyt myös henkilöstövaihdoksia. Toiminnanjohtaja Henna Kontsas siirtyi Inarin kunnan kehitysjohtajaksi ja tilalle tuli sodankyläläinen Johanna Mikkola. Yritysneuvoja Senja Lakela -Pyykkönen siirtyi Sodankylän kunnan elinkeinokoordinaattoriksi ja hänen tilallensa palkattiin joulukuussa Tiina Ylönen, jonka toimipaikkana on Kemijärvi. Pitkäaikainen Kalaleader-aktivaattori Markku Ahonen siirtyi vuoden lopussa eläkkeelle ja tehtävissä jatkaa Markku Karjalainen Ivalosta. Yhdistyksen henkilöstö työskentelee hajautetusti toiminta-alueella ja on koko alueen hankehakijoiden käytettävissä.